Središče ob Dravi

Lega

Središče ob Dravi je kraj ob reki Dravi v severovzhodni Sloveniji, tik ob meji z Republiko Hrvaško.

Kratka zgodovina

(povzeto po viru: http://www.sredisce-ob-dravi.si )

Pisni viri Središče omenjajo prvič v letu 1255, (pa le kot Središče in ne kot Trg), že leta 1293 pa Središče postane Trg. Dr. Kovačič prav tako sklepa, da je Središče postalo Trg med leti 1300 do 1350, če ne prej. Arheološke najdbe odkrivajo prazgodovinsko naselbino iz mlajše kamene dobe, rimske novce in ostanke stavb s sledovi prejšnjih in zgodnjih slovanskih naselitev. V srednjem veku se je naselje razvilo okoli stolpnega gradu, ki so ga Turki kasneje ob svojih vpadih porušili. Turki so tu 1396 leta vstopili na ozemlje sedanje Štajerske. Leta 1433 se Središče izrecno omenja kot trg, leta 1488 pa Barbara Frankopanska le obnovi in potrdi trške pravice.